ReadyPlanet.com
Welcome to Padangcamp

 

 

                                                       

                        

 

 

 

 

ท่าค่างแว่นสเต็ก   รีสอร์ท

 

ส่วนหนึ่งของผาด่างแคมป์ 

 

       มีพื้นที่รองรับสำหรับลูกค้าจะมากางเตนท์ราคาท่านละ 300 บาท/คน  รวม

อาหารเช้า    หรือจะเป็นเตนท์ของทางเราก็ได้(พร้อมอุปกรณ์ เครื่องนอนและ

อาหารเช้า)ราคาเตนท์ละ 800 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน


 สามารถโอนเงินเข้าบ/ช คุณรุ่งเรือง   บุตรเล็ก 
 
 
เลขบ/ช  257-215-4387   ออมทรัพย์  ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจตุจักร 
 
 
สนใจติดต่อ  
 
 
คุณเปี๊ยก   081-8126625
คุณกุ้ง  081-6972595
คุณเปิ้ล  080-0593379
                        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านพักมีทั้งแบบบ้านชั้นเดียว,สองชั้น,หรือจะพักแบบเป็นห้องก็ได้

 

บ้านชั้นเดียว   มีบ้านพุไทร,บ้านพุสวรรค์   ราคา 2,200 บาท สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า มีแอร์,โทรทัศน์และเครืองทำน้ำอุ่น

 

บ้านสองชั้น   มีบ้านพุน้ำเย็น  ราคา 3,200 บาท สำหรับ 4 ท่าน พร้อมอาหารเช้า มีแอร์,โทรทัศน์และเครื่องทำน้ำอุ่น

 

แบบเป็นห้อง มีบ้านห้วยสัตว์ใหญ่,บ้านป่าเต็ง  ห้องสำหรับ 4  ท่าน คืนละ 2,600 บาท เสริมได้ 2 ท่าน (ท่านละ 400 บาท  รวมอาหารเช้า) พร้อมอาหารเช้า มีแอร์,โทรทัศน์และเครื่องทำน้ำอุ่นแต่เป็นห้องน้ำรวม

 

 

 

ผาด่างแค้มป์

 

 

 

 

 

มีบ้านพักและเตนท์(พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน และอาหารเช้า)

 
 
ไว้รองรับลูกค้าราคาเตนท์  800 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 
 
 
สามารถโอนเงินเข้าบ/ช    คุณรุ่งเรือง   บุตรเล็ก
 
 
เลขบ/ช  257-204-1110 ออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจตุจักร
 

  

 

 
สนใจติดต่อ  
 
 
คุณเปี๊ยก   081-8126625
คุณกุ้ง  081-6972595

คุณเปิ้ล  080-0593379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แพคเก็จมหัศจรรย์แห่ง

 ธรรมชาติ [Package]                                                                           

 

 

2 วัน 1 คืน

 

พักบ้านริมน้ำ 1 คืน อาหารพื้นบ้านรสชาดจัดจ้าน 4 มื้อ  พาขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมทะเลหมอกและดูนก,ล่องเรือยาง

 

 

ราคา 2 ท่านๆละ 3,500 บาท  ตั้งแต่ 8 ท่านๆละ 3,100 บาท

 

 

3วัน2 คืน

 

 

บ้านพักริมน้ำ 2 คืน อาหารพื้นบ้านรสชาดจัดจ้าน 7  มื้อ พาขึ้นเขาพะเนินทุ่งทะเลหมอกและดูนก,ล่องเรือยาง,เที่ยวน้ำตกหรือนั่งเรือชมแก่ง

 

 

ราคา 2 ท่านๆ ละ 4,800 บาท   ตั้งแต่ 8 ท่านๆละ 4,300 บาท

 

 

 

 ติดต่อคุณเปี๊ยก  081-8126625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน Kaeng Krachan Kaeng Krachan Kaeng Krachan Kaeng Krachan Kaeng Krachan Kaeng Krachan Kaeng Krachan
ผาด่างแคมป์ แก่งกระจาน ต.ห้วยแม่เพรียง อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โทร. 081-8126625 , 081-6972595